SHIKA

-27%

Ghế massage toàn thân 3D Shika SK-004

65.000.000 đ 89.000.000 đ
-44%

Ghế massage toàn thân 3D Shika SK-8918

76.000.000 đ 135.000.000 đ
-54%

Ghế massage toàn thân 3D Shika SK-8928A

53.000.000 đ 115.000.000 đ
-57%

Ghế massage toàn thân cao cấp 3D Shika SK-8906

65.000.000 đ 150.000.000 đ
-59%

Ghế massage toàn thân cao cấp 3D Shika SK-8908

35.000.000 đ 85.000.000 đ
-59%

Ghế massage toàn thân cao cấp 3D Shika SK-8928

42.900.000 đ 105.000.000 đ
-26%

Ghế massage toàn thân cao cấp 4D Shika SK-216

52.000.000 đ 70.000.000 đ
-50%

Ghế massage toàn thân cao cấp Shika SK-8902

41.000.000 đ 82.000.000 đ
-59%

Ghế massage toàn thân cao cấp Shika SK-8924

38.900.000 đ 95.000.000 đ
-47%

Ghế massage toàn thân cao cấp Shika SK-8926

57.890.000 đ 110.000.000 đ
-53%

Ghế massage toàn thân Nhật Bản 3D Shika SK-816

35.000.000 đ 75.000.000 đ
-55%

Ghế massage toàn thân Nhật Bản 3D Shika SK-8930

65.000.000 đ 145.000.000 đ
-5%

Ghế massage toàn thân Nhật Bản Shika SK-001

21.900.000 đ 23.000.000 đ
-35%

Ghế massage toàn thân Nhật Bản Shika SK-111

18.900.000 đ 29.000.000 đ
-15%

Ghế massage toàn thân Nhật Bản Shika SK-115

16.990.000 đ 20.000.000 đ
-51%

Ghế massage toàn thân Nhật Bản Shika SK-8901

39.000.000 đ 80.000.000 đ
-22%

Ghế massage toàn thân Shika 3D SK-8905

82.900.000 đ 106.000.000 đ
-26%

Ghế massage toàn thân Shika SK-002

85.000.000 đ 115.000.000 đ
-21%

Ghế massage toàn thân Shika SK-003

75.000.000 đ 95.000.000 đ
-29%

Ghế massage toàn thân Shika SK-8601

85.000.000 đ 120.000.000 đ
-39%

Ghế massage toàn thân Shika SK-8900

10.900.000 đ 18.000.000 đ
-21%

Ghế massage toàn thân Shika SK-8903

95.000.000 đ 120.000.000 đ
-19%

Ghế massage toàn thân Shika SK-Z600

69.000.000 đ 85.000.000 đ
-24%

Ghế massage toàn thân tính tiền tự động Shika Z3

34.000.000 đ 45.000.000 đ
So sánh chi tiết

(Tối thiểu 2 sản phẩm)